FORMULARZ ZGŁOSZENIA WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Zgłoszenie dotyczy niepożądanej reakcji:   u zwierzęcia   u ludzi    
lub
Braku spodziewanej skuteczności
Naruszenia okresu karencji
Zagrożenia dla środowiska

* Należy wybrac tylko jedną opcję